Vehicule


Art. 7. - Orice vehicul care circulă pe drumurile publice trebuie să corespundă normelor tehnice privind siguranta circulatiei rutiere, protectia mediului si folosinta conform destinatiei.
Art. 8. - Autovehiculele si remorcile înmatriculate în alte state pot circula în trafic international pe teritoriul României dacă îndeplinesc cel putin conditiile tehnice prevăzute în Conventia internatională asupra circulatiei rutiere, încheiată la Viena la 8 noiembrie 1968 si ratificată de România prin Decretul nr. 318/1980.
Art. 9. - (1) Pentru a fi înmatriculate, înscrise si mentinute în circulatie, autovehiculele, remorcile si tramvaiele se supun inspectiei tehnice.
(2) Inspectia tehnică se efectuează periodic în statii autorizate, conform legislatiei în vigoare.
(3) Pentru autovehiculele apartinând Ministerului Apărării Nationale, Ministerului Administraţiei şi Internelor, Serviciului Român de Informatii, Serviciului de Informatii Externe, Serviciului de Protectie si Pază si Serviciului de Telecomunicatii Speciale, inspectia tehnică se efectuează în statii proprii, autorizate potrivit legii.
Art. 10. - (1) Este interzisă circulatia pe drumurile publice a vehiculelor care nu corespund din punct de vedere tehnic, precum si în cazul în care termenul de valabilitate al inspectiei tehnice a expirat.
(2) Starea tehnică a autovehiculelor, remorcilor si tramvaielor care circulă pe drumurile publice se verifică de către politie împreună cu institutiile abilitate de legislatia în vigoare.

Înmatricularea, înregistrarea si radierea vehiculelor din evidenta circulatiei

Art. 11. - Proprietarii de vehicule sunt obligati să solicite înmatricularea sau înregistrarea acestora înainte de a le pune în circulatie ori să ceară radierea lor din evidente.
Art. 12. - (1) Pentru a circula pe drumurile publice vehiculele, cu exceptia bicicletelor, ciclomotoarelor si a celor trase sau împinse cu mâna, trebuie să fie înmatriculate ori înregistrate, după caz, si să poarte plăcute de înmatriculare sau de înregistrare, ale căror forme si dimensiuni se stabilesc prin regulamentul de aplicare a prezentei ordonante de urgentă, denumit în continuare regulament.
(2) Tractoarele, precum si vehiculele care nu sunt supuse înmatriculării pot circula pe drumurile publice numai pe traseele si în conditiile stabilite prin regulament.
Conducătorii tractoarelor, masinilor si utilajelor autopropulsate agricole, forestiere sau pentru lucrări sunt obligati să posede permis de conducere valabil pentru categoriile prevăzute în regulament.
Art. 13. - (1) Autovehiculele si remorcile se înmatriculează permanent, temporar sau pentru probe la autoritatea competentă în a cărei rază proprietarii sau detinătorii îsi au domiciliul ori resedinta, în conditiile stabilite prin regulament. Autovehiculele care apartin Ministerului Apărării Nationale si Ministerului Administraţiei şi Internelor se înregistrează la aceste ministere si pot, după caz, să fie înmatriculate si la autoritatea competentă.
(2) Autovehiculele si remorcile pot circula până la înmatriculare cu număr de ordine provizoriu, pe baza unei autorizatii speciale eliberate de autoritatea competentă.
(3) Evidenta vehiculelor supuse înmatriculării se tine la unitatea de politie competentă pe raza căreia îsi are domiciliul sau resedinta proprietarul.
Art. 14. - Tramvaiele, troleibuzele, precum si vehiculele care, datorită destinatiei lor, nu circulă în mod obisnuit pe drumurile publice se înregistrează de către consiliile locale în conditiile stabilite în regulament.
Art. 15. - (1) Persoanele care domiciliază sau îsi stabilesc domiciliul ori resedinta în România si detin autovehicule ori remorci înmatriculate în alte state sunt obligate ca în termen de 90 de zile să le înmatriculeze în circulatie în România.
(2) Termenul prevăzut la alin. (1) se calculează:
a) de la data intrării în tară a autovehiculului ori remorcii, pentru persoanele care domiciliază sau care au resedinta în România;
b) de la data stabilirii domiciliului ori resedintei, pentru persoanele care îsi stabilesc domiciliul ori resedinta în România.
(3) Pentru cetătenii străini ai statelor cu care România a încheiat întelegeri bilaterale termenul prevăzut la alin. (1) se poate prelungi în conditiile stabilite în aceste întelegeri.
Art. 16. - (1) La data înmatriculării sau înregistrării unui vehicul autoritatea competentă eliberează un certificat de înmatriculare ori de înregistrare, după caz, precum si plăcute cu numere de înmatriculare sau de înregistrare.
(2) Este interzisă punerea în circulatie a unui vehicul care nu are montate plăcute cu numere de înmatriculare sau de înregistrare atribuite de autoritatea competentă.
Art. 17. - Înmatricularea sau înregistrarea unui vehicul se anulează de către autoritatea care a efectuat-o, în cazul în care această operatiune s-a făcut cu încălcarea normelor legale sau prin mijloace frauduloase.
Art. 18. - (1) Radierea din evidenta circulatiei a vehiculelor se face la autoritatea care a efectuat înmatricularea si înregistrarea, astfel:
a) la cererea proprietarului;
b) la trecerea vehiculelor în proprietatea altei persoane;
c) la schimbarea domiciliului sau sediului proprietarului pe raza altei unităti de politie judetene sau a municipiului Bucuresti;
d) la scoaterea definitivă din România a autovehiculelor sau remorcilor;
e) în cazul schimbării caroseriei sau sasiului autovehiculelor.
(2) Radierea din evidenta circulatiei a vehiculelor indisponibilizate prin instituirea unui sechestru asigurător se poate face în baza hotărârii instantei de judecată, conform legii, de către autoritatea care a efectuat înmatricularea sau înregistrarea.
(3) Este interzisă circulatia pe drumurile publice a vehiculelor radiate din evidentă.
Art. 19. - (1) Înmatricularea, înregistrarea si radierea din evidentă a vehiculelor se fac în conditiile stabilite prin regulament.
(2) Categoriile de vehicule care nu sunt supuse înmatriculării sau înregistrării se stabilesc prin instructiuni comune ale Ministerului de Interne si Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei.

Vehicule

Art. 7. - Orice vehicul care circulă pe drumurile publice trebuie să corespundă normelor tehnice privind siguranta circulatiei rutiere, protectia mediului si folosinta conform destinatiei.
Art. 8. - Autovehiculele si remorcile înmatriculate în alte state pot circula în trafic international pe teritoriul României dacă îndeplinesc cel putin conditiile tehnice prevăzute în Conventia internatională asupra circulatiei rutiere, încheiată la Viena la 8 noiembrie 1968 si ratificată de România prin Decretul nr. 318/1980.
Art. 9. - (1) Pentru a fi înmatriculate, înscrise si mentinute în circulatie, autovehiculele, remorcile si tramvaiele se supun inspectiei tehnice.
(2) Inspectia tehnică se efectuează periodic în statii autorizate, conform legislatiei în vigoare.
(3) Pentru autovehiculele apartinând Ministerului Apărării Nationale, Ministerului Administraţiei şi Internelor, Serviciului Român de Informatii, Serviciului de Informatii Externe, Serviciului de Protectie si Pază si Serviciului de Telecomunicatii Speciale, inspectia tehnică se efectuează în statii proprii, autorizate potrivit legii.
Art. 10. - (1) Este interzisă circulatia pe drumurile publice a vehiculelor care nu corespund din punct de vedere tehnic, precum si în cazul în care termenul de valabilitate al inspectiei tehnice a expirat.
(2) Starea tehnică a autovehiculelor, remorcilor si tramvaielor care circulă pe drumurile publice se verifică de către politie împreună cu institutiile abilitate de legislatia în vigoare.

Înmatricularea, înregistrarea si radierea vehiculelor din evidenta circulatiei

Art. 11. - Proprietarii de vehicule sunt obligati să solicite înmatricularea sau înregistrarea acestora înainte de a le pune în circulatie ori să ceară radierea lor din evidente.
Art. 12. - (1) Pentru a circula pe drumurile publice vehiculele, cu exceptia bicicletelor, ciclomotoarelor si a celor trase sau împinse cu mâna, trebuie să fie înmatriculate ori înregistrate, după caz, si să poarte plăcute de înmatriculare sau de înregistrare, ale căror forme si dimensiuni se stabilesc prin regulamentul de aplicare a prezentei ordonante de urgentă, denumit în continuare regulament.
(2) Tractoarele, precum si vehiculele care nu sunt supuse înmatriculării pot circula pe drumurile publice numai pe traseele si în conditiile stabilite prin regulament.
Conducătorii tractoarelor, masinilor si utilajelor autopropulsate agricole, forestiere sau pentru lucrări sunt obligati să posede permis de conducere valabil pentru categoriile prevăzute în regulament.
Art. 13. - (1) Autovehiculele si remorcile se înmatriculează permanent, temporar sau pentru probe la autoritatea competentă în a cărei rază proprietarii sau detinătorii îsi au domiciliul ori resedinta, în conditiile stabilite prin regulament. Autovehiculele care apartin Ministerului Apărării Nationale si Ministerului Administraţiei şi Internelor se înregistrează la aceste ministere si pot, după caz, să fie înmatriculate si la autoritatea competentă.
(2) Autovehiculele si remorcile pot circula până la înmatriculare cu număr de ordine provizoriu, pe baza unei autorizatii speciale eliberate de autoritatea competentă.
(3) Evidenta vehiculelor supuse înmatriculării se tine la unitatea de politie competentă pe raza căreia îsi are domiciliul sau resedinta proprietarul.
Art. 14. - Tramvaiele, troleibuzele, precum si vehiculele care, datorită destinatiei lor, nu circulă în mod obisnuit pe drumurile publice se înregistrează de către consiliile locale în conditiile stabilite în regulament.
Art. 15. - (1) Persoanele care domiciliază sau îsi stabilesc domiciliul ori resedinta în România si detin autovehicule ori remorci înmatriculate în alte state sunt obligate ca în termen de 90 de zile să le înmatriculeze în circulatie în România.
(2) Termenul prevăzut la alin. (1) se calculează:
a) de la data intrării în tară a autovehiculului ori remorcii, pentru persoanele care domiciliază sau care au resedinta în România;
b) de la data stabilirii domiciliului ori resedintei, pentru persoanele care îsi stabilesc domiciliul ori resedinta în România.
(3) Pentru cetătenii străini ai statelor cu care România a încheiat întelegeri bilaterale termenul prevăzut la alin. (1) se poate prelungi în conditiile stabilite în aceste întelegeri.
Art. 16. - (1) La data înmatriculării sau înregistrării unui vehicul autoritatea competentă eliberează un certificat de înmatriculare ori de înregistrare, după caz, precum si plăcute cu numere de înmatriculare sau de înregistrare.
(2) Este interzisă punerea în circulatie a unui vehicul care nu are montate plăcute cu numere de înmatriculare sau de înregistrare atribuite de autoritatea competentă.
Art. 17. - Înmatricularea sau înregistrarea unui vehicul se anulează de către autoritatea care a efectuat-o, în cazul în care această operatiune s-a făcut cu încălcarea normelor legale sau prin mijloace frauduloase.
Art. 18. - (1) Radierea din evidenta circulatiei a vehiculelor se face la autoritatea care a efectuat înmatricularea si înregistrarea, astfel:
a) la cererea proprietarului;
b) la trecerea vehiculelor în proprietatea altei persoane;
c) la schimbarea domiciliului sau sediului proprietarului pe raza altei unităti de politie judetene sau a municipiului Bucuresti;
d) la scoaterea definitivă din România a autovehiculelor sau remorcilor;
e) în cazul schimbării caroseriei sau sasiului autovehiculelor.
(2) Radierea din evidenta circulatiei a vehiculelor indisponibilizate prin instituirea unui sechestru asigurător se poate face în baza hotărârii instantei de judecată, conform legii, de către autoritatea care a efectuat înmatricularea sau înregistrarea.
(3) Este interzisă circulatia pe drumurile publice a vehiculelor radiate din evidentă.
Art. 19. - (1) Înmatricularea, înregistrarea si radierea din evidentă a vehiculelor se fac în conditiile stabilite prin regulament.
(2) Categoriile de vehicule care nu sunt supuse înmatriculării sau înregistrării se stabilesc prin instructiuni comune ale Ministerului de Interne si Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei.

Cauti o scoala de soferi in Bucuresti?

Contacteaza-ne