Semnalizarea rutiera


Art. 30. - (1) Mijloacele de semnalizare rutieră sunt:
a) semnalele luminoase;
b) indicatoarele;
c) marcajele.
(2) Mijloacele de semnalizare rutieră se constituie într-un sistem unitar si coerent, se realizează si se instalează astfel încât să fie observate cu usurintă si din timp de către cei cărora li se adresează si trebuie să fie în deplină concordantă între ele si într-o stare tehnică de functionare corespunzătoare.
(3) Mijloacele de semnalizare rutieră, precum si orice alte dispozitive speciale de acest fel se execută, se instalează si se întretin prin grija administratorului drumului public. Instalarea acestora se execută numai cu acordul prealabil al politiei.
(4) Semnalizarea si presemnalizarea intersectiilor dintre două drumuri de categorii diferite se execută, se instalează si se întretin de către administratorul fiecărui drum.
(5) Indicatoarele de reglementare a prioritătii de trecere si semnalele cu lumini albe si alternativ-intermitente, precum si de avertizare sonoră de la trecerile la nivel cu calea ferată se instalează si se întretin de administratorii căilor ferate.
(6) Mijloacele de semnalizare rutieră pot fi însotite si de dispozitive speciale de avertizare.
(7) Se interzic:
a) amplasarea, în zona drumului public, de constructii, panouri sau dispozitive ce pot fi confundate cu indicatoarele ori instalatiile ce servesc la semnalizarea rutieră ori realizarea de amenajări, care sunt de natură să stânjenească participantii la trafic sau să le distragă atentia, punând în pericol siguranta circulatiei;
b) lipirea de afise, inscriptii sau înscrisuri pe indicatoarele ori dispozitivele ce servesc la semnalizarea rutieră, inclusiv pe suporturile acestora.
Art. 31. - Ordinea de prioritate între diferitele tipuri de mijloace de semnalizare rutieră si semnalele agentilor de circulatie este următoarea:
a) semnalele speciale de avertizare, luminoase si/sau sonore;
b) semnalele si indicatiile agentului de politie rutieră;
c) semnalizarea temporară care modifică regimul normal de desfăsurare a circulatiei;
d) semnalele luminoase;
e) indicatoarele;
f) marcajele.
Art. 32. - (1) Semnalele speciale luminoase de avertizare sunt:
a) lumina rosie, care poate fi folosită numai de către autovehiculele apartinând politiei si pompierilor;
b) lumina albastră, care poate fi folosită doar de către autovehiculele apartinând politiei, jandarmeriei, politiei de frontieră, serviciului de ambulantă, protectiei civile, Ministerului Apărării Nationale si de cele destinate controlului circulatiei vehiculelor din parcul propriu sau care însotesc coloane militare, de cele ale unitătilor speciale ale Serviciului Român de Informatii si ale Serviciului de Protectie si Pază, de cele ale Ministerului Justitiei - Directia Generală a Penitenciarelor, precum si de cele ale procurorilor criminalisti din Ministerul Public si ale Parchetului National Anticoruptie, atunci când se deplasează în actiuni de interventie sau în misiuni care au caracter de urgentă;
c) lumina galbenă, care poate fi folosită de către autovehiculele cu gabarite sau mase depăsite ori care însotesc asemenea autovehicule, de cele care transportă substante periculoase, de cele destinate întretinerii, reparării sau executării unor lucrări de drumuri, curăteniei străzilor, deszăpezirii sau tractării autovehiculelor rămase în pană, precum si de tractoarele sau utilajele agricole.
(2) Inspectoratul General al Politiei Române poate autoriza utilizarea dispozitivelor speciale sonore de avertizare montate pe autovehiculele apartinând unor institutii, în conditiile stabilite prin regulament.
(3) Mijloacele speciale sonore de avertizare sunt echipamente ce se instalează numai pe autovehiculele prevăzute la alin. (1) lit. a) si b).
(4) Pe autovehiculele apartinând politiei pot fi instalate dispozitive luminoase cu mesaje variabile.
(5) Conditiile de folosire a semnalelor de avertizare, luminoase si/sau sonore, se stabilesc prin regulament.
Art. 33. - (1) Semnalizarea si amenajările rutiere de pe drumurile publice situate în vecinătatea unitătilor de învătământ, pietelor, târgurilor si spitalelor sunt obligatorii si se efectuează de către administratorul drumului respectiv.
(2) Semnalizarea sectoarelor de drum pe care se execută lucrări este obligatorie si se efectuează de către executantul lucrărilor astfel încât să se asigure deplasarea în sigurantă a tuturor participantilor la trafic.
(3) Semnalizarea si amenajările rutiere se realizează în conditiile stabilite prin regulament.
Art. 34. - Conditiile de circulatie pe viaducte si în tunele, precum si semnalizarea acestora se stabilesc prin regulament.

Cauti o scoala de soferi in Bucuresti?

Contacteaza-ne