Reguli de circulatie


Obligatiile participantilor la trafic

Art. 35. - Participantii la trafic trebuie să aibă un comportament care să asigure fluenta si siguranta circulatiei, să nu pună în pericol viata sau integritatea corporală a persoanelor si să nu aducă prejudicii proprietătii publice sau private.
Art. 36. - (1) Conducătorii de autovehicule si pasagerii acestora, care ocupă locuri prevăzute prin constructie cu centuri sau dispozitive de sigurantă omologate, sunt obligati să le poarte în timpul circulatiei pe drumurile publice, cu exceptia cazurilor prevăzute în regulament.
(2) Conducătorii si pasagerii motocicletelor si ciclomotoarelor sunt obligati să poarte în timpul circulatiei pe drumurile publice cască de protectie omologată.
Art. 37. - (1) Conducătorii de vehicule sunt obligati să oprească cât mai aproape de bordură sau acostament la trecerea autovehiculelor politiei si pompierilor aflate în misiune si care au în functiune semnalele acustice si pe cele luminoase de culoare rosie.
(2) Conducătorii de vehicule sunt obligati să reducă viteza, să circule cât mai aproape de bordură sau acostament si să acorde prioritate la trecerea autovehiculelor apartinând institutiilor prevăzute la art. 32 alin. (1) lit. b) si care au în functiune dispozitivele sonore si luminoase.
(3) În situatiile prevăzute la alin. (1) si (2) pietonilor le este interzisă traversarea.
(4) Participantii la trafic sunt obligati să respecte semnalele politistilor de frontieră, ale îndrumătorilor de circulatie ai Ministerului Apărării Nationale, agentilor căilor ferate, personalului autorizat din zona lucrărilor pe drumurile publice, echipajelor scolare de circulatie care actionează în imediata apropiere a unitătilor de învătământ, precum si ale orbilor, potrivit prevederilor din regulament.
Art. 38. - Conducătorii de autovehicule si tramvaie sunt obligati ca, la solicitarea politistului, să se supună testării aerului expirat sau, după caz, examinării medicale si recoltării probelor biologice în vederea stabilirii alcoolemiei ori a consumului de produse sau substante stupefiante ori a medicamentelor cu efecte similare acestora.
Art. 39. - Detinătorii de vehicule sunt obligati să comunice politiei, la cererea acesteia, identitatea persoanei căreia i-au încredintat vehiculul pentru a fi condus pe drumurile publice.
Art. 40. - (1) Regulile de circulatie pe drumurile publice, aplicabile autovehiculelor cu mase si/sau dimensiuni de gabarit depăsite ori care transportă mărfuri sau produse periculoase, se stabilesc prin regulament.
(2) Conducătorii auto care efectuează transport public de persoane sau de substante ori produse periculoase, precum si cei care conduc autovehicule cu mase si/sau dimensiuni de gabarit depăsite sunt obligati să posede un atestat profesional, eliberat de autoritatea competentă.

Reguli pentru circulatia vehiculelor

1. Pozitii în timpul mersului si circulatia pe benzi


Art. 41. - (1) Vehiculele circulă pe partea dreaptă a drumului public, cât mai aproape de marginea părtii carosabile, în directia de mers, cu respectarea semnificatiei semnalizării rutiere sau a regulilor de circulatie.
(2) Vehiculele cu tractiune animală, cele trase sau împinse cu mâna, animalele de tractiune, povară sau călărie, precum si cele izolate sau în turmă, atunci când circulă pe drumurile publice pe care le este permis accesul, trebuie să fie mentinute cât mai aproape de marginea din dreapta a drumului, corespunzător sensului de circulatie.
(3) Dacă un drum este prevăzut cu o pistă specială destinată circulatiei biciclistilor, acestia, precum si ciclomotoristii vor circula numai pe această pistă.
Art. 42. - Când circulatia se desfăsoară pe două sau mai multe benzi pe sens, acestea se folosesc de către conducătorii de vehicule în functie de intensitatea traficului si de viteza de deplasare.
Art. 43. - Dacă un drum este prevăzut cu o bandă destinată vehiculelor lente sau transportului public de persoane, semnalizată ca atare, acestea vor circula numai pe banda respectivă.

2. Semnalele conducătorilor de vehicule


Art. 44. - (1) Pe drumurile publice conducătorii de vehicule pot folosi mijloacele de avertizare sonoră si luminoasă, montate prin constructie si omologate, în conditiile stabilite prin regulament.
(2) Se interzice detinerea în autovehicule, montarea pe acestea sau folosirea în circulatia pe drumurile publice a mijloacelor speciale de avertizare sonoră si luminoasă specifice autovehiculelor prevăzute la art. 32 alin. (1).

3. Depăsirea


Art. 45. - Depăsirea este manevra prin care conducătorul unui vehicul îl devansează pe un altul, aflat în mers sau imobilizat, dacă prin aceasta se trece peste axul longitudinal al drumului sau peste marcajul de separare a sensurilor de circulatie.
Art. 46. - (1) Depăsirea se efectuează, de regulă, pe partea stângă.
(2) Depăsirea vehiculului al cărui conducător a semnalizat intentia si s-a încadrat corespunzător părăsirii sensului de mers spre stânga se face prin partea dreaptă dacă între el si acostamentul drumului există spatiu suficient pentru efectuarea acestei manevre.

4.Trecerea pe lângă vehiculele care circulă din sens opus


Art. 47. - Conducătorii vehiculelor care circulă din sensuri opuse trebuie să păstreze între ei o distantă laterală suficientă si, la nevoie, să circule cât mai aproape de marginea părtii carosabile corespunzătoare sensului lor de circulatie.

5. Viteza si distanta dintre vehicule


Art. 48. - (1) Conducătorul de vehicul trebuie să respecte regimul legal de viteză si să o adapteze în functie de conditiile de drum, astfel încât să poată efectua orice manevră în conditii de sigurantă.
(2) Administratorul drumului public este obligat să stabilească cu acordul politiei regimul de viteză pe sectoarele de drum aflate în administrarea sa, în functie de caracteristicile drumului si de intensitatea traficului.
Art. 49. - Conducătorul unui vehicul care circulă în spatele altuia are obligatia de a păstra o distantă suficientă fată de acesta, pentru evitarea coliziunii în cazul reducerii bruste a vitezei sau al opririi neasteptate.
Art. 50. - Este interzisă desfăsurarea de întreceri cu vehicule sau animale pe drumurile publice, cu exceptia întrecerilor sportive care se pot organiza pe drumurile publice numai cu autorizarea administratorului drumului respectiv, cu avizul politiei.
Art. 51. - Administratorul drumului public este obligat să ia măsuri pentru efectuarea de amenajări în vederea limitării vitezei de circulatie a vehiculelor în zonele cu risc sporit de accident, numai cu acordul politiei.

6. Reguli referitoare la manevre


Art. 52. - Conducătorul de vehicul care execută o manevră de iesire dintr-un rând de vehicule stationate sau de intrare într-un asemenea rând, de trecere pe o altă bandă de circulatie sau de virare spre dreapta ori spre stânga sau care urmează să efectueze o întoarcere ori să meargă cu spatele este obligat să semnalizeze si să se asigure în prealabil că o poate face fără să pună în pericol siguranta celorlalti participanti la trafic.
Art. 53. - Înainte de a schimba directia de mers conducătorul de vehicul trebuie să îsi anunte intentia în mod clar si vizibil, cu ajutorul luminilor de semnalizare a directiei vehiculului sau, în lipsa acestora, cu bratul. Semnalizarea trebuie să se mentină pe întreaga durată a manevrei.


7. Intersectii si obligatia de a ceda trecerea


Art. 54. - Intersectiile sunt:
a) cu circulatie nedirijată;
b) cu circulatie dirijată. În această categorie sunt incluse si intersectiile în care circulatia se desfăsoară în sens giratoriu.
Art. 55. - La apropierea de o intersectie conducătorul de vehicul trebuie să circule cu o viteză care să îi permită oprirea, pentru a acorda prioritate de trecere participantilor la trafic care au acest drept.
Art. 56. - (1) La intersectiile cu circulatie nedirijată conducătorul de vehicul este obligat să cedeze trecerea tuturor vehiculelor care vin din partea dreaptă.
(2) La intersectiile cu circulatie dirijată prin indicatoare, semafoare sau de către agenti de circulatie conducătorul de vehicul este obligat să respecte semnificatia sau indicatiile acestora.
(3) În intersectiile cu sens giratoriu vehiculele care circulă în interiorul acestora au prioritate fată de cele care urmează să pătrundă în intersectie.
Art. 57. - Conducătorul de vehicul care pătrunde pe un drum public venind de pe un drum lateral de categorie inferioară are obligatia de a acorda prioritate de trecere tuturor vehiculelor care circulă pe acel drum.
Art. 58. - (1) În intersectiile cu circulatie nedirijată conducătorul de vehicul este obligat să acorde prioritate de trecere vehiculelor care circulă pe sine. Acestea pierd prioritatea de trecere când efectuează virajul spre stânga sau când semnalizarea rutieră din acea zonă stabileste o altă regulă de circulatie.
(2) În intersectiile cu circulatie dirijată prin semnale luminoase vehiculele care virează la stânga acordă prioritate de trecere vehiculelor care circulă din sens opus.
(3) În intersectiile cu circulatie dirijată prin indicatoare de prioritate regula prioritătii de dreapta se respectă numai în cazul în care două vehicule urmează să se întâlnească, fiecare intrând în intersectie de pe un drum semnalizat cu un indicator având aceeasi semnificatie de prioritate sau de pierdere a prioritătii.
(4) Când un semafor cu trei culori are o lumină verde suplimentară montată la acelasi nivel cu lumina verde normală a semaforului, sub forma unei săgeti verzi pe fond negru, cu vârful spre dreapta, aprinderea acesteia semnifică permisiunea pentru vehicule de a-si continua drumul în directia indicată de săgeată, indiferent de culoarea semaforului electric, cu conditia acordării prioritătii de trecere vehiculelor si pietonilor care au drept de circulatie.

8. Trecerea la nivel cu calea ferată


Art. 59. - (1) Participantii la trafic trebuie să dea dovadă de prudentă sporită la apropierea si traversarea liniilor de cale ferată curentă sau industrială, după caz.
(2) La trecerea la nivel cu o cale ferată curentă, prevăzută cu bariere sau semibariere, conducătorii de vehicule  sunt obligati să oprească în dreptul indicatorului ce obligă la oprire, dacă acestea sunt în curs de coborâre sau în pozitie orizontală ori semnalele sonore si luminoase care anuntă apropierea trenului sunt în functiune.
(3) La trecerea la nivel cu o cale ferată industrială, semnalizată corespunzător, conducătorii de vehicule sunt obligati să se conformeze semnificatiei semnalelor agentului de cale ferată.


9. Oprirea, stationarea si parcarea


Art. 60. - (1) Se consideră oprire imobilizarea voluntară a unui vehicul pe drumul public, pe o durată de cel mult 5 minute. Peste această durată imobilizarea se consideră stationare.
(2) Se consideră parcare stationarea vehiculelor în spatii special amenajate.
(3) Vehiculul oprit sau stationat pe partea carosabilă trebuie asezat lângă si în paralel cu marginea acesteia, pe un singur rând, dacă printr-un alt mijloc de semnalizare nu se dispune altfel. Motocicletele fără atas, ciclomotoarele si bicicletele pot fi oprite sau stationate si câte două, una lângă alta.
Art. 61. - Politia poate dispune ridicarea si depozitarea în spatii special amenajate a vehiculelor oprite sau stationate neregulamentar pe partea carosabilă si care constituie un obstacol pentru circulatia publică. Contravaloarea cheltuielilor pentru transportul si depozitarea vehiculului oprit sau stationat neregulamentar se suportă de proprietarul acestuia.
Art. 62. - Oprirea, stationarea sau parcarea pe drumul public este permisă numai în conditiile prevăzute în regulament.

Reguli pentru alti participanti la trafic

Art. 63. - Conducătorii de vehicule care circulă pe banda situată lângă marginea părtii carosabile au obligatia să permită vehiculelor care efectuează transport public de persoane să reintre în trafic din statiile prevăzute cu alveole.
Art. 64. - Pentru a circula pe drumurile publice bicicletele si ciclomotoarele trebuie să fie echipate cu mijloace de iluminare si dispozitive reflectorizant-fluorescente.
Art. 65. - (1) Vehiculele cu tractiune animală, animalele de povară, de tractiune sau călărie, precum si animalele izolate sau în turmă nu pot fi conduse pe drumurile nationale, în municipii si orase, precum si pe drumurile la începutul cărora există indicatoare care le interzic accesul.
(2) În cazurile prevăzute la alin. (1) administratorul drumului public este obligat să amenajeze drumuri laterale destinate circulatiei acestora, potrivit competentelor stabilite prin lege.
(3) Pentru a circula pe drumurile publice pe care le este permis accesul animalele, vehiculele trase sau împinse cu mâna, animalele de povară, de tractiune sau călărie vor avea câte un conducător, iar vehiculele cu tractiune animală trebuie să fie echipate si cu mijloace de iluminare si dispozitive reflectorizant-fluorescente.
Art. 66. - (1) Pietonii sunt obligati să folosească numai trotuarul sau, în lipsa acestuia, să circule pe partea stângă a drumului, în directia lor de mers, cât mai aproape de marginea părtii carosabile, conformându-se regulilor de circulatie.
(2) Sunt asimilate pietonilor persoanele cu handicap locomotor ce se deplasează cu vehicule de constructie specială, precum si cele care folosesc patine sau alte dispozitive cu rotile.
Art. 67. - (1) Conducătorilor de vehicule sau de animale le este interzis să întrerupă deplasarea coloanelor militare, grupurilor organizate autorizate si a cortegiilor.
(2) Coloanele militare, grupurile organizate autorizate si cortegiile se vor deplasa pe drumurile publice astfel încât să nu pună în pericol circulatia celorlalti participanti la trafic.

Circulatia pe autostrăzi

Art. 68. - (1) Pe autostrăzi este interzisă circulatia pietonilor, autovehiculelor cu gabarite sau mase depăsite, cu exceptia celor autorizate, a vehiculelor cu tractiune animală, a animalelor, vehiculelor trase sau împinse cu mâna, bicicletelor, ciclomotoarelor, tractoarelor si masinilor autopropulsate pentru lucrări agricole, precum si a vehiculelor care, prin constructie sau din alte cauze, nu pot depăsi viteza de 50 km/h.
(2) De asemenea, pe autostrăzi sunt interzise învătarea conducerii unui vehicul, încercările prototipurilor de sasiuri si de autovehicule, manifestatiile, defilările, caravanele publicitare, antrenamentele si competitiile sportive de orice fel, precum si cortegiile.
(3) Se interzic circulatia si imobilizarea voluntară sau abandonarea autovehiculelor pe banda pentru stationarea de urgentă, cu exceptia cazurilor de fortă majoră.
(4) Circulatia autovehiculelor destinate transportului public de persoane sau de mărfuri se efectuează numai pe banda marginală din partea dreaptă a autostrăzii.

Obligatii în caz de accident

Art. 69. - (1) Conducătorul implicat într-un accident de circulatie de pe urma căruia a rezultat moartea sau vătămarea integritătii corporale ori a sănătătii unei persoane este obligat să ia măsuri de anuntare imediată a politiei, să nu modifice sau să steargă urmele accidentului si să nu părăsească locul faptei.
(2) Orice persoană care este implicată sau are cunostintă de producerea unui accident de circulatie soldat cu moartea sau vătămarea integritătii corporale ori a sănătătii uneia sau mai multor persoane, precum si în situatia în care în eveniment este implicat un vehicul care transportă mărfuri periculoase este obligată să anunte de îndată politia si să apeleze numărul unic pentru urgente 112, existent în retelele de telefonie din România.
Art. 70. - Conducătorului implicat într-un accident de circulatie îi este interzis consumul de alcool sau de substante ori produse stupefiante sau medicamente cu efecte similare acestora, după producerea evenimentului până la testarea concentratiei alcoolului în aerul expirat sau recoltarea probelor biologice.
Art. 71. - Conducătorul implicat într-un accident de circulatie de pe urma căruia au rezultat numai pagube materiale este obligat să îl anunte în termen de 48 de ore la cea mai apropiată unitate de politie sau la formatiunea de politie specializată.
Art. 72. - Detinătorul vehiculului avariat într-un accident de circulatie este obligat să ceară politiei specializate autorizatia scrisă, pentru a efectua reparatiile necesare.
Art. 73. - Societătile de asigurări sunt obligate să comunice politiei periodic datele referitoare la vehiculele asigurate si la conducătorii auto implicati în accidente de circulatie.

Circulatia autovehiculelor în trafic international

Art. 74. - (1) Autovehiculele si remorcile înmatriculate în România pot trece frontiera de stat pe drumurile publice, dacă îndeplinesc conditiile cerute pentru a fi admise în circulatia internatională, iar conducătorii lor posedă permis de conducere valabil, conform prevederilor Conventiei internationale asupra circulatiei rutiere, încheiată la Viena la 8 noiembrie 1968.
(2) Autovehiculele si remorcile înmatriculate în alte state pot circula pe drumurile publice din România dacă îndeplinesc conditiile cerute pentru a fi admise în circulatia interna tională, dar numai în perioada cât sunt asigurate pentru cazurile de răspundere civilă ca urmare a pagubelor produse prin accidente de autovehicule.
Art. 75. - Persoanele care domiciliază în alte state, venite temporar în România, pot conduce autovehicule pe drumurile publice dacă posedă permis valabil, eliberat de autoritatea competentă din statul respectiv, după modelul stabilit în Conventia internatională asupra circulatiei rutiere, încheiată la Viena la 8 noiembrie 1968, la care România este parte, de asociatii afiliate la Federatia Internatională a Automobilului ori la Alianta Internatională de Turism sau a cărui valabilitate este recunoscută pe bază de reciprocitate.

 

Cauti o scoala de soferi in Bucuresti?

Contacteaza-ne