Infractiuni si pedepse


Art. 76. - Încălcarea dispozitiilor prevăzute în prezenta ordonantă de urgentă atrage răspunderea civilă, administrativă si contraventională sau penală, după caz.
Art. 77. - (1) Punerea în circulatie sau conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul ori remorci neînmatriculate sau a unui tramvai neînregistrat se pedepseste cu închisoare de la 1 la 3 ani.
(2) Punerea în circulatie sau conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul cu număr fals de înmatriculare ori tractarea unei remorci cu număr fals de înmatriculare se pedepseste cu închisoare de la 1 la 5 ani.
(3) Conducera pe drumurile publice a unui autovehicul care nu are drept de circulatie în România sau a unui autovehicul al cărui certificat de înamtriculare a fost retinut pentru defectiuni tehnice grave la sistemul de directie ori frânare si ale cărui plăcute cu numerele de înmatriculare au fost retrase se pedepseste cu închisoare de la 6 luni la 2 ani.
Art. 78. - (1) Conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul ori a unui tramvai de către o persoană fără permis de conducere se pedepseste cu închisoare de la 1 la 5 ani.
(2) Conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul sau tramvai, de către o persoană al cărei permis de conducere este necorespunzător categoriei din care face parte vehiculul respectiv ori acesta i-a fost retras sau anulat ori căreia exercitarea dreptului de a conduce i-a fost suspendată, se pedepseste cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă.
(3) Cu pedeapsa prevăzută la alin. (2) se sanctionează si persoana care încredintează cu stiintă un autovehicul sau tramvai, pentru conducerea pe drumurile publice, unei persoane care se află în una dintre situatiile prevăzute la alin. (1) si (2) sau unei persoane care suferă de o boală psihică ori se află sub influenta unor produse ori substante stupefiante sau a medicamentelor cu efecte similare acestora.
Art. 79. - (1) Conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul sau tramvai de către o persoană care are o îmbibatie alcoolică de peste 0,80 g/l alcool pur în sânge ori o concentratie ce depăseste 0,40 mg/l alcool pur în aerul expirat sau care se află sub influenta unor substante ori produse stupefiante sau medicamente cu efecte similare acestora se pedepseste cu închisoare de la 1 la 5 ani.
(2) Lista substantelor cu efect psihoactiv contraindicate conducătorilor de autovehicule si tramvaie se stabileste de către Ministerul Sănătătii si Familiei si se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
(3) Dacă persoana aflată în una dintre situatiile prevăzute la alin. (1) si (2) efectuează transport public de persoane ori transportă substante sau produse periculoase, pedeapsa este închisoare de la 2 la 7 ani.
(4) Refuzul, împotrivirea sau sustragerea unei persoane care conduce pe drumurile publice un autovehicul sau tramvai de a se supune recoltării probelor biologice în vederea stabilirii alcoolemiei ori a consumului de produse sau substante stupefiante ori a medicamentelor cu efecte similare acestora sau testării aerului expirat se pedepseste cu închisoare de la 1 la 5 ani.
Art. 80. - (1) Stabilirea concentratiei de alcool în sânge se face în institutiile medico-legale, în conformitate cu  normele metodologice elaborate de Ministerul Sănătătii si Familiei si avizate de Ministerul de Interne, iar în aerul expirat, de către politia specializată, cu ajutorul unui mijloc tehnic certificat, potrivit legii.
(2) Conducătorul auto testat cu un mijloc tehnic certificat poate solicita si recoltarea probelor biologice în vederea stabilirii alcoolemiei.
(3) Starea de influentă a produselor ori substantelor stupefiante sau a medicamentelor cu efecte similare acestora se constată de către personal medical autorizat.
Art. 81. - (1) Părăsirea locului accidentului fără încuviintarea politiei ori a procurorului care efectuează cercetarea locului faptei, precum si modificarea sau stergerea urmelor accidentului de către conducătorul oricărui vehicul angajat într-un accident de circulatie de pe urma căruia a rezultat uciderea sau vătămarea integritătii corporale ori a sănătătii uneia sau mai multor persoane ori dacă accidentul s-a produs ca urmare a unei infractiuni se pedepsesc cu închisoare de la 2 la 7 ani.
(2) Pot părăsi locul accidentului fără încuviintarea prevăzută la alin. (1):
a) conducătorii autovehiculelor apartinând politiei, serviciului de ambulantă, pompierilor, apărării civile, Ministerului Apărării Nationale (destinate controlului circulatiei vehiculelor din parcul propriu sau care însotesc coloane militare), jandarmeriei, unitătilor speciale ale Serviciului Român de Informatii si Serviciului de Protectie si Pază, care au în functiune dispozitivele de avertizare sonoră si luminoasă si se află în misiune;
b) conducătorii vehiculelor care, în lipsa altor mijloace de transport, ei însisi transportă persoanele rănite la cea mai apropiată unitate sanitară în măsură a da asistentă medicală necesară, dacă se înapoiază imediat la locul accidentului.
(3) Conducătorii vehiculelor prevăzute la alin. (2) lit. a) vor anunta de îndată unitatea de politie pe a cărei rază s-a produs accidentul, urmând ca după terminarea misiunii să se prezinte la sediul acesteia în vederea întocmirii actelor de constatare.
Art. 82. - (1) Consumul de alcool sau de produse ori substante stupefiante sau al medicamentelor cu efecte similare acestora, după producerea unui accident de circulatie de pe urma căruia a rezultat moartea sau vătămarea integritătii corporale ori a sănătătii uneia sau mai multor persoane, până la testarea alcoolului în aerul expirat sau recoltarea probelor biologice, se pedepseste cu închisoare de la 1 la 5 ani.
(2) Nu constituie infractiune consumul de medicamente cu efecte similare produselor sau substantelor stupefiante, după producerea accidentului de circulatie si până la sosirea politiei la fata locului, dacă acestea sunt administrate de personal medical autorizat, în cazul în care acestea sunt impuse de starea de sănătate sau de vătămarea corporală a conducătorului auto.
Art. 83. - Neîndeplinirea obligatiilor prevăzute la art. 21 alin. (1) de către cadrele medicale abilitate, în cazul producerii unui accident de circulatie de pe urma căruia a rezultat moartea sau vătămarea integritătii corporale ori a sănătătii uneia sau mai multor persoane, ca urmare a afectiunilor medicale ale conducătorului auto, se pedepseste cu închisoare de la 1 la 5 ani.
Art. 84. - (1) Distrugerea, degradarea ori aducerea în stare de neîntrebuintare, cu intentie, a indicatoarelor, semafoarelor, amenajărilor rutiere sau a vehiculelor ori crearea de obstacole pe carosabil, dacă prin aceasta se pune în pericol siguranta circulatiei pe drumurile publice, se pedepseste cu închisoare de la 6 luni la 2 ani sau cu amendă.
(2) Instalarea de mijloace de semnalizare rutieră sau modificarea pozitiilor acestora, fără autorizatie eliberată de autoritătile competente, de natură să inducă în eroare participantii la trafic, dacă prin aceasta s-a cauzat producerea unui accident de circulatie, se pedepseste cu închisoare de la 6 luni la 3 ani.
(3) Organizarea sau participarea la concursuri neautorizate, precum si blocarea cu intentie a drumului public cu obiecte sau vehicule ori de către una ori mai multe persoane, dacă prin aceasta se pune în pericol siguranta circulatiei ori se aduce atingere dreptului la liberă circulatie a celorlalti participanti la trafic, se pedepsesc cu închisoare de la 3 luni la 2 ani.
Art. 85. - (1) Neîndeplinirea sau îndeplinirea defectuoasă a atributiilor de verificare tehnică ori inspectie tehnică a autovehiculelor, remorcilor sau tramvaielor, de către cei care au asemenea îndatoriri ori a celor referitoare la efectuarea unor reparatii sau interventii tehnice, în cazul în care au avut ca urmare producerea unui accident de circulatie, se pedepseste cu închisoare de la 6 luni la 5 ani.
(2) Repararea autovehiculelor având urme de accident, fără autorizatia eliberată de politie, se pedepseste cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă.
Art. 86. - (1) Eliberarea autorizatiei pentru lucrări de construire, modificare, modernizare sau de reabilitare a drumului public, amplasarea unor constructii, panouri sau reclame publicitare în zona drumului, fără acordul politiei specializate, se pedepseste cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă.
(2) Cu pedeapsa prevăzută la alin. (1) se sanctionează si persoana care nu respectă conditiile stabilite de politia specializată pentru amenajarea accesului rutier la drumul public, în cazul constructiilor amplasate în zona acestuia, dacă prin aceasta se pun în pericol fluenta si securitatea rutieră.
(3) Neluarea măsurilor pentru semnalizarea trecerilor la nivel cu calea ferată, precum si modificarea acestora fără acordul politiei specializate se pedepsesc cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă.

Cauti o scoala de soferi in Bucuresti?

Contacteaza-ne