Dispozitii Generale


Art. 1. - (1) Circulatia pe drumurile publice a vehiculelor, pietonilor si a celorlalte categorii de participanti la trafic, drepturile, obligatiile si răspunderile ce revin persoanelor fizice si juridice, precum si atributiile unor autorităti ale administratiei publice, institutii si organizatii în legătură cu acestea sunt supuse dispozitiilor prevăzute în prezenta ordonantă de urgentă si în regulamentul de aplicare a acesteia.
(2) Dispozitiile prevăzute în prezenta ordonantă de urgentă au ca scop asigurarea desfăsurării fluente si în sigurantă a circulatiei rutiere, apărarea vietii si integritătii corporale, a sănătătii persoanelor, proprietătii publice si private, protectia mediului înconjurător, precum si a drepturilor si intereselor legitime ale persoanelor în acest domeniu.
(3) Autoritatea competentă în domeniul circulatiei rutiere, precum si de exercitare a controlului respectării normelor din acest domeniu este Inspectoratul General al Politiei Române.
(4) Reglementările privind circulatia pe drumurile publice se emit de către autoritătile publice centrale si locale cu atributii în acest domeniu numai cu acordul Inspectoratului General al Politiei Române si cu respectarea întelegerilor internationale la care România este parte.
(5) Prevederile prezentei ordonante de urgentă se aplică tuturor participantilor la trafic, precum si autoritătilor care au atributii în domeniul circulatiei si sigurantei rutiere.
Art. 2. - Îndrumarea, supravegherea si controlul respectării normelor de circulatie rutieră se fac de către politisti specializati si anume desemnati prin dispozitie a inspectorului general al Inspectoratului General al Politiei Române, care au obligatia de a lua măsurile legale în cazul în care constată încălcări ale normelor privind circulatia pe drumurile publice.
Art. 3. - Circulatia pe drumurile publice din zona de frontieră si din alte zone pentru care, potrivit legii, s-au stabilit restrictii se face cu respectarea reglementărilor instituite pentru acele zone.
Art. 4. - (1) Controlul circulatiei vehiculelor apartinând Ministerului Apărării Nationale se efectuează de către politie, precum si de către personalul din structura desemnată de acest minister.
(2) Cercetarea accidentelor de circulatie în care au fost angajate vehicule din categoria celor prevăzute la alin. (1) se efectuează de către politie. La locul accidentului poate asista si un reprezentant al Ministerului Apărării Nationale.
Art. 5. - (1) Administratorul drumului public este obligat să semnalizeze corespunzător orice obstacol aflat pe partea carosabilă, care stânjeneste sau pune în pericol siguranta circulatiei, si să ia toate măsurile de înlăturare de îndată a acestuia.
(2) Se interzice amplasarea constructiilor de orice fel în zona statiilor mijloacelor de transport în comun, cu exceptia celor destinate refugiilor pentru călători.
(3) În caz de producere a unui eveniment rutier ca urmare a stării tehnice a drumului public sau a semnalizării necorespunzătoare a obstacolelor ori lucrărilor care se execută pe acesta, administratorul drumului public, respective executantul lucrărilor, răspunde contraventional, civil sau penal, după caz.
(4) Orice măsură de restrictie a circulatiei pe drumurile publice se dispune de către administratorul drumului numai cu acordul politiei.
Art. 6. - În sensul prezentei ordonante de urgentă, expresiile si termenii de mai jos au următorul înteles:
1. drum public - orice cale de comunicatie terestră, destinată traficului rutier, dacă este deschisă circulatiei publice. Drumurile care sunt închise circulatiei publice sunt semnalizate la intrare cu inscriptii vizibile;
2. localitate - spatiul ce cuprinde clădiri, ale cărui intrări si iesiri sunt semnalizate ca atare;
3. zonă rezidentială - perimetrul dintr-o localitate unde se aplică reguli speciale de circulatie, având intrările si iesirile semnalizate ca atare;
4. zonă pietonală - perimetrul care cuprinde una sau mai multe străzi rezervate circulatiei pietonilor, unde accesul vehiculelor este supus unor reguli speciale de circulatie, având intrările si iesirile semnalizate ca atare;
5. parte carosabilă - portiunea din platforma drumului destinată circulatiei vehiculelor. Un drum poate cuprinde mai multe părti carosabile complet separate una de cealaltă printr-o zonă despărtitoare sau prin diferentă de nivel;
6. acostament - fâsia laterală cuprinsă între limita părtii carosabile si marginea platformei drumului;
7. bandă de circulatie - spatiu longitudinal al părtii carosabile, materializat sau nu prin marcaje rutiere, dacă are o lătime corespunzătoare pentru circulatia cu usurintă a unui sir de vehicule, altele decât vehiculele care se deplasează pe două roti;
8. bandă reversibilă - subdiviziunea longitudinală a părtii carosabile, situată lângă axul drumului, destinată circulatiei autovehiculelor într-un sens sau în altul, în functie de intensitatea traficului;
9. bandă pentru stationarea de urgentă - subdiviziunealongitudinală suplimentară situată la extremitatea dreaptă a autostrăzii, destinată exclusiv stationării autovehiculelor în cazuri de fortă majoră;
10. pistă pentru biciclete - una dintre subdiviziunile părtii carosabile sau o portiune din trotuar ori acostament, materializată prin marcaje rutiere si/sau semnalizată prin indicatoare, destinată numai circulatiei bicicletelor si ciclomotoarelor;
11. trotuar - spatiul din partea laterală a drumului, separat în mod vizibil de partea carosabilă prin diferentă sau fără diferentă de nivel, destinat circulatiei pietonilor;
12. intersectie - orice încrucisare, jonctiune sau bifurcare de drumuri, inclusiv spatiile formate de acestea;
13. autostradă - drumul conceput si construit special pentru circulatia autovehiculelor cu sau fără remorci, care nu serveste proprietăti alăturate si care:
- are pentru cele două sensuri de circulatie părti carosabile distincte, separate între ele printr-un spatiu care nu este destinat circulatiei sau, exceptional, prin alte modalităti, cu exceptia locurilor speciale sau cu caracter temporar;
- nu intersectează la nivel drumuri, căi ferate sau linii de tramvai;
- este prevăzută cu semnalizare specială;
14. trecere la nivel - încrucisarea la nivel dintre un drum public si o cale ferată sau linie de tramvai, care dispune de o platformă independentă;
15. vehicul - un sistem mecanic care se deplasează pe drum, cu sau fără mijloace de autopropulsare, utilizat în mod curent pentru transportul de persoane si/sau bunuri ori pentru efectuarea de servicii sau lucrări;
16. bicicletă - vehiculul prevăzut cu două roti si pedale sau manivele, care se deplasează pe drum, actionat de forta musculară a utilizatorilor;
17. motocicletă - autovehiculul cu două sau trei roti, al cărui motor are o capacitate cilindrică mai mare de 50 cm, cu sau fără atas si/sau o viteză maximă, prin constructie, mai mare de 50 km/h, a cărui masă proprie nu depăseste 400 kg;
18. ciclomotor - vehiculul cu două sau trei roti, care este prevăzut cu un motor cu ardere internă, având o capacitate cilindrică de cel mult 50 cm, care păstrează caracteristicile generale ale bicicletei, putând fi pus în miscare si cu ajutorul pedalelor, si a cărui viteză de deplasare, prin constructie, nu depăseste 50 km/h;
19. autovehicul - vehiculul prevăzut cu un dispozitiv mecanic propriu de propulsie; vehiculele care se deplasează pe sine, denumite tramvaie, si ciclomotoarele nu sunt considerate autovehicule. Definitia include si termenul automobil, care reprezintă oricare dintre vehiculele cu motor care servesc în mod normal transportului pe drum al persoanelor sau bunurilor ori la tractarea pe drum a vehiculelor utilizate pentru transportul de persoane sau bunuri.
Acest termen include troleibuzele, adică vehiculele care sunt cuplate la o retea electrică, dar care nu circulă pe sine. Acesta nu include vehiculele, cum ar fi tractoarele agricole, a căror utilizare pentru transportul rutier de persoane sau mărfuri ori pentru tractarea unor vehicule care transportă persoane sau mărfuri nu este decât ocazională;
20. tractor - autovehiculul destinat prin constructie si echipare tractării altor vehicule sau efectuării unor lucrări specifice;
21. remorcă - vehiculul fără motor destinat a fi tractat de un autovehicul;
22. semiremorcă - remorca a cărei masă totală maximă autorizată este preluată în parte de către autovehiculul trăgător;
23. remorcă usoară - remorcă a cărei masă totală maximă autorizată nu depăseste 750 kg;
24. masă totală maximă autorizată - masa totală maximă a unui vehicul încărcat, declarată admisibilă de către autoritatea competentă;
25. vehicul cu mase si/sau dimensiuni de gabarit depăsite - vehiculul care, datorită dimensiunilor sale ori mărfurilor transportate, depăseste în lungime, lătime sau în înăltime limitele maxime ori masele maxime admise prin legislatia în vigoare;
26. conducător - persoana care determină punerea în miscare si actionează asupra directiei de deplasare pe drum a vehiculelor si animalelor izolate sau în turmă, celor de tractiune, povară ori de călărie;
27. participant la trafic - conducătorul sau pietonul care circulă pe drumul public;
28. coloană oficială - autovehiculul sau grupul de autovehicule însotit de cel putin un vehicul al politiei ce are în functiune mijloacele speciale sonore si luminoase;
29. vehicul în circulatie internatională sau în trafic international - vehiculul care, prin deplasarea sa, depăseste cel putin o frontieră de stat.

Cauti o scoala de soferi in Bucuresti?

Contacteaza-ne