Cai de atac impotriva procesului verbal

Cai de atac impotriva procesului verbal


Art. 105. - (1) Împotriva procesului-verbal de constatare a contraventiei si, după caz, a actului prin care s-a dispus una dintre sanctiunile contraventionale complementare prevăzute la art. 88 alin. (1) se poate depune plângere, în termen de 15 zile de la comunicare, la sediul unitătii de politie din care face parte agentul constatator.
(2) Plângerea suspendă executarea amenzilor si a sanctiunilor contraventionale complementare, de la data înregistrării acesteia la unitatea de politie din care face parte agentul constatator.
(3) Plângerea, împreună cu dosarul cauzei, se trimite de îndată instantei de judecată pe raza căreia a fost săvârsită fapta.
(4) Instanta învestită cu solutionarea cauzei dispune asupra legalitătii si sanctiunile contraventionale  complementare administrative.
Art. 106. - (1) Hotărârea pronuntată în primă instantă este supusă recursului.
(2) Recursul, împreună cu actele care au stat la baza hotârârii, se depune la instanta a cărei hotărâre se atacă,în termen de 15 zile de la comunicare.
(3) Judecata se face de urgentă, cu citarea părtilor, iar hotărârea tribunalului este definitivă si irevocabilă.

Cauti o scoala de soferi in Bucuresti?

Contacteaza-ne