Alte articole


Art. 115. - (1) Detinătorii de autovehicule sunt obligati să doteze autovehiculele pe care le detin cu truse medicale de prim ajutor, pentru fiecare categorie de autovehicul, precum si cu triunghiuri reflectorizante si stingătoare de incendiu, conform legislatiei în vigoare.
(2) Detinătorii de autovehicule, inclusiv ai celor care efectuează transportul public de persoane sau de mărfuri periculoase, sunt obligati:
a) să asigure testarea anuală a calificării conducătorilor de autovehicule, în scopul însusirii corecte si respectării de către acestia a dispozitiilor legale ce reglementează circulatia pe drumurile publice;
b) să doteze autovehiculele proprii cu aparate de control al timpilor de odihnă si al vitezei de deplasare, omologate, precum si cu truse medicale de prim ajutor, triunghiuri reflectorizante si stingătoare de incendiu.
Art. 116. - În desfăsurarea activitătilor de prevenire a accidentelor rutiere politia poate solicita sprijinul unor conducători de autovehicule, care consimt să participe voluntari la acestea, conform legii.
Art. 117. - (1) Modelele indicatoarelor, marcajelor si semnalelor luminoase, precum si semnalele agentilor de
circulatie sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonantă de urgentă.
(2) Anexa prevăzută la alin. (1) poate fi modificată si completată prin hotărâre a Guvernului, în baza modificărilor si completărilor aduse conventiilor internationale în domeniu la care România este parte.
Art. 118. - (1) Prezenta ordonantă de urgentă se aplică începând cu data de 1 februarie 2003. Pe aceeasi dată Decretul nr. 328/1966 privind circulatia pe drumurile publice, cu modificările ulterioare, republicat în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 49 din 28 iunie 1984, precum si orice alte dispozitii contrare prezentei ordonante de urgentă se abrogă.
(2) În termen de 30 de zile de la data publicării Ministerul de Interne va elabora regulamentul de aplicare a prezentei ordonante de urgentă, care se aprobă prin hotărâre a Guvernului.

Cauti o scoala de soferi in Bucuresti?

Contacteaza-ne